องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

 

ภาพกิจกรรม

     การแข่งขันกีฬา "โนนค่าเกมส์" ประจำปี พ.ศ. 2566

26 ม.ค. 66 (3)

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนค่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในเรื่อง..>>>

20 ม.ค. 66 (2)

     กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566..>>>

17 ม.ค. 66 (3)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางพรรณี  เสรีอัจฉริยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

081-9666399

ข่าวประชาสัมพันธ์
1  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 26 ม.ค. 66 5
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SAEL) สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงแก้วกุดเงิน) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 476,000 บาทองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 24 ม.ค. 66 5
3 ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (CAPE SAEL) สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงแก้วกุดเงิน) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 476,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 24 ม.ค. 66 4
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ (บริเวณคลองห้วยหิน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 19 ม.ค. 66 10
5 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ (บริเวณคลองห้วยหิน) หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑๕๙,๖๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า 19 ม.ค. 66 8
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ
ปลัด อบต.(บริหารกลาง)

091-8289259

 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๗๑๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 3

 2. ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 3

 3. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๙๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 3

 4. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SAEL สายศาลาประชาคม - หัวกุดหัวช้าง (ช่วงแก้วกุดเงิน) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 3

 5. จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองส่งน้ำ (บริเวณคลองห้วยหิน) หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 3

 6. จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โนนค่าเกมส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2566 7

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Facebook
Line
ร้องเรียน
วีดีโอ กิจกรรม
กระดานถาม ตอบ
โดย 13 ม.ค. 66 0 14
โดย 13 ม.ค. 66 0 14
โดย 13 ม.ค. 66 0 15
โดย 30 ธ.ค. 65 0 32
โดย 29 ธ.ค. 65 0 31
โดย 29 ธ.ค. 65 0 24
โดย 29 ธ.ค. 65 0 32
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ ระบบ Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.172.230.154
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 23 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1801 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 300174 คน
เริ่มนับ วันที่ 13 ก.ย. 2550