องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
E-Service ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้

ส่งข้อความถึงเรา


กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง

ที่อยู่


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

หัวข้อการให้บริการ

กรุณาเลือกหัวข้อ ที่ต้องการขอรับบริการ

1. ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
2. ขอน้ำสนับสนุน เพื่อการอุปโภค บริโภค
3. แจ้งไฟแสงสว่างชำรุด
4. แจ้งเหตุรำคาญ
5. แจ้งถนนชำรุด
6. อื่น ๆ