องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ บ่อ ตำบลโนนค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อบต. โนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ บ่อ ตำบลโนนค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

9 มิ.ย. 63 178