องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการโครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองแดง-แก้วกุดเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหอย ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายหนองแดง-แก้วกุดเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหอย ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

20 พ.ค. 63 184