องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ที่ ๑๙๐/๒๕๖

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 เม.ย. 63 193