องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำห้วยใหญ่ บริเวณคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำห้วยใหญ่ บริเวณคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

10 เม.ย. 63 199