องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

27 มี.ค. 63 190