องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
มารู้จัก ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

3 ก.พ. 63 202