องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ โครงการด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านโนนค่า หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ (ช่วงโกรกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

16 ม.ค. 63 191