องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

9 พ.ย. 60 255