องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

23 พ.ค. 62 130