องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอุดมทรัพย์) บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

12 มี.ค. 67 79