องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทรัพย์เพิ่มพูน) บ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

8 มี.ค. 67 84