องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน (จากถนนลาดยาง – ท่อลอดเหลี่ยม) บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

2 ก.พ. 67 59