องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.โนนค่า ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

14 พ.ย. 66 43