องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิยผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

25 ก.ย. 66 317