องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

12 เม.ย. 66 156