องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ประจำปี พ.ศ.2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

14 ก.พ. 66 182