องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงบ้านผู้ใหญ่สุพจน์ เนตรประมง) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายศาลาประชาคม – หัวกุดหัวช้าง (ช่วงบ้านผู้ใหญ่สุพจน์ เนตรประมง) หมู่ที่ ๔

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

3 พ.ย. 65 155