องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โนนค่า แทนตำแหน่งว่างประกาศเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.โนนค่า แทนตำแหน่งว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

12 ต.ค. 65 162