องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ (สายใหญ่) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ (สายใหญ่) หมู่ที่ 4 บ้านกุดหัวช้าง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

15 ส.ค. 65 183