องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดร่องน้ำและปั้นคันดินบริเวณสระหนองน้ำแดง – สระโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดร่องน้ำและปั้นคันดินบริเวณสระหนองน้ำแดง – สระโรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

1 มี.ค. 65 204