องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองซอยชลประทาน (ช่วงหลังวัดโคกปะกั๊ก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองซอยชลประทาน (ช่วงหลังวัดโคกปะกั๊ก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกมะกั๊ก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

1 มี.ค. 65 199