องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยาง สายบ้านกุดปลาเข็ง – วัดเหมืองลี่ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวถนนลาดยาง สายบ้านกุดปลาเข็ง – วัดเหมืองลี่ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

1 มี.ค. 65 184