องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ https://efund.dep.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

13 ม.ค. 65 169