องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ งดเผา ลดฝุ่นละอองอบต.โนนค่าข่าวประชาสัมพันธ์ งดเผา ลดฝุ่นละอองอบต.โนนค่า รณรงค์และประชาสัมพันธ์งดเผาตอซังข้าว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรงดเผาตอซัง และแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน บรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 ธ.ค. 64 175