องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนค่า ประจำปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนค่า ประจำปี ๒๕๖๔ อบต.โนนค่า ได้จัดจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นกลางให้สำรวจ เก็บและวิเคราะห์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

7 พ.ย. 64 182