องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.183-06 บ้าน โคกกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค่า จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 18,750.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.183-06 บ้าน โคกกระพี้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค่า จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 18,750.00 ตาร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

23 ก.ย. 64 186