องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันโรคท้องที่ LQ จุดที่ 3 โรงเรียนโนนค่าวิทยาประกาศคำสั่ง ที่ 440/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักกันโรคท้องที่ LQ จุดที่ 3 โรงเรียนโนนค่าวิทยา มีผลบังคับใช้ 13 ก.ย. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

21 ก.ย. 64 178