องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ประกาศคำสั่ง ที่ 32 /2564 แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

21 ก.ย. 64 175