องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองหอย ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหอย ตำบลโน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

8 ก.ย. 64 182