องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนค่า ณ โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพี้ ตำ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

8 ก.ย. 64 181