องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน (ปรับผิวทาง) ภายในพื้นที่ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนนดิน (ปรับผิวทาง) ภายในพื้นที่ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบเงินประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

31 ส.ค. 64 184