องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ , บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ (บริเวณสระหนองตะแบก) และบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ (บริเวณสระคลองทรัพย์) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ , บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ (บริเวณสระหนองตะแบก) และบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

19 ส.ค. 64 171