องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน-ถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ (สายใหญ่) ช่วงบ้านนายมานัต ตะสันเทียะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสะแก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน-ถนนนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ (สายใหญ่) ช่วงบ้านนายมานัต ตะสันเทียะ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสะแก ตำบลโนน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

30 ก.ค. 64 186