องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภาย บ.โคกมะกั๊ก หมู่ที่ ๒ และบ.โคกกระพี้ ม.๕ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ.โคกมะกั๊ก ม.๒ และบ.โคกกระพี้ ม.๕ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นคราชสีมา งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

14 มิ.ย. 64 177