องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกระเบื้อง ม.๒ บ.โคกมะกั๊ก ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนกระเบื้อง ม.๒ บ.โคกมะกั๊ก ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

14 มิ.ย. 64 179