องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางตามน เบิกสันเทียะ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกหินเหล็กไฟ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางตามน เบิกสันเทียะ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกหินเหล็กไฟ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

18 ม.ค. 64 184