องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองชลประทาน - แยกโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ขอประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคลองชลประทาน-แยกโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

16 ธ.ค. 63 187