องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า กำลัง การผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแท็งค์ (POG TANKS) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกระพี้ ตำบลโนนค่า กำลัง การผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์ก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

17 ก.ย. 63 218