องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ ถ.คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๑๘๓-๐๖ สายสหกรณ์นิคมขามทะเลสอ (ซอย ๗) หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนค่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ๑๘๓-๐๖ สายสหกรณ์นิคมขามทะเลสอ (ซอย ๗) หมู่ ๕ ตำบลโนนค่า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

10 ก.ย. 63 169