องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับสมัครระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

12 ส.ค. 63 194