องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงแจก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านโคกหินเหล็กไฟ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงแจก (ช่วงที่ ๒) หมู่ ๖ บ้านโคกหินเหล็กไฟ ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

6 ส.ค. 63 175