องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามที่ อบต.โนนค่า ได้จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายคลองชลประทาน-แยกโนนกระเบื้อง (ช่วงบ้านนายเชน จอมรัตนี) หมู่ ๑ บ.กุดปลาเข็ง ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้ชนะได้แก่ หจก.โคราชสินสยาม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

30 ก.ค. 63 190