องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยง ภายในพื้นที่ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยง ภายในพื้นที่ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

9 มิ.ย. 63 194