องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง จัดจ้างงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ บ่อ ต.โนนค่า อบต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อบต.โนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ บ่อ ต.โนนค่า อบต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

9 มิ.ย. 63 211