องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ บ่อ ตำบลโนนค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อบต.โนนค่า ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านโคกกระพี้ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ บ่อ ตำบลโนนค่า อบต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

9 มิ.ย. 63 179