องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
รายงานการควบคุมภายใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

10 ก.ค. 66 80