องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิศนี เสรีอัจฉริยะกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ