องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

21 เม.ย. 66 105